Begroting 2018

De gemeente Rotterdam presenteert op deze website haar begroting 2018. De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaar (2018-2021), de concrete activiteiten die daarbij horen, de middelen die nodig zijn voor deze activiteiten en uit welke bronnen deze middelen afkomstig zijn. Daarnaast bevat de begroting de tweede bijstelling van het huidige begrotingsjaar (2017).
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners inzicht krijgen in het huishoudboekje van de gemeente. Moderne communicatiemiddelen helpen ons daarbij. Via “begroting in één oogopslag” ziet u de totale inkomsten en uitgaven van onze gemeente en de belangrijkste tarieven: OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing.