Programma's

Bestuur en dienstverlening
Lasten € 70 mln
Baten € 16 mln
Openbare orde en veiligheid
Lasten € 133 mln
Baten € 8 mln
Verkeer en Vervoer
Lasten € 149 mln
Baten € 150 mln
Economische Zaken
Lasten € 27 mln
Baten € 4 mln
Onderwijs
Lasten € 185 mln
Baten € 63 mln
Cultuur, sport en recreatie
Lasten € 213 mln
Baten € 7 mln
Volksgezondheid en zorg
Lasten € 628 mln
Baten € 35 mln
Werk en inkomen
Lasten € 743 mln
Baten € 570 mln
Maatschappelijke Ondersteuning
Lasten € 144 mln
Baten € 11 mln
Beheer van de stad
Lasten € 358 mln
Baten € 237 mln
Stedelijke inrichting
Lasten € 93 mln
Baten € 52 mln
Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten € 205 mln
Baten € 246 mln
Algemene middelen
Lasten € 104 mln
Baten € 2.071 mln
Overhead
Lasten € 435 mln
Baten € 17 mln