Bestuurlijke hoofdlijnen

In de bestuurlijke hoofdlijnen geven we onze prioriteiten en ons collegebeleid weer. Daarnaast vindt u in het kopje 'raadsbehandeling' een compleet overzicht van het begrotingsproces en de genomen besluiten. Na de raadsbehandeling (op 14 november 2017) vindt u hier tot slot een overzicht van alle ingediende moties en amendementen.