Bestuur en dienstverlening

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn. Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W en de gebiedscommissies hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage (aan de verbetering van het openbaar bestuur / de stad) door respectievelijk kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid en aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie. Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: snel en zeker, transparant, regelarm en mensgericht. Tot slot valt binnen dit programma het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda.

2,0 %