Onderwijs

Binnen het Programma Onderwijs voert de gemeente wettelijke taken uit, zoals leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie (vve), voortijdig schoolverlaten, onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers en onderwijshuisvesting. Daarnaast ontwikkelt de gemeente stedelijk beleid waarvoor ze zowel gemeentelijke als rijksmiddelen inzet. Dit is beschreven in Leren Loont!, het Rotterdams onderwijsbeleid 2015-2018. Ook voert de gemeente stedelijk beleid uit op schoolzwemmen. Het programma Onderwijs kent twee producten: onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting.

5,3 %