Cultuur, sport en recreatie

De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat in de stad. Doel is de sport- en cultuurparticipatie van Rotterdammers te vergroten door een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en activiteiten. Talentontwikkeling, activering en verbinding zijn kernbegrippen.
Een optimaal vrjietijdsaanbod, landelijke en internationale festivals en evenementen, maar ook creatieve industrie versterken de nationale en internationale uitstraling van de stad en zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Natuur- en milieulessen, bewegingslessen en schooltuinieren dragen bij aan een gezond en duurzaam Rotterdam.

6,1 %