Volksgezondheid en zorg

Sinds de decentralisaties van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten, organiseert de gemeente Rotterdam de hulp en ondersteuning dichtbij bewoners. Rotterdam investeert in het doorontwikkelen van het zorgstelsel om Rotterdammers op een goede wijze te kunnen ondersteunen. Inmiddels bereikt de gemeente steeds meer inwoners en wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg. Vanaf 2018 zet de gemeente de volgende stap naar een meer integraal Rotterdams stelsel van zorg, welzijn en jeugdhulp. De inkoop van zorg, welzijn en jeugdhulp is dan afgerond en in 2018 gaan de instellingen die een opdracht hebben gekregen aan de slag. Met het uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020 zet de gemeente in op bevordering van de gezondheid en van een gezonde leefomgeving. De gemeente is aanjager, verbinder en tevens uitvoerder waar het gaat om gezondheidsbescherming, zoals de bestrijding van infectieziekten.

18,0 %