Stedelijke inrichting

Met het programma Stedelijke inrichting bouwt de gemeente verder aan een stad waarop de Rotterdammers trots kunnen zijn. De inzet van dit programma is dat de bewoners vinden dat Rotterdam een fijne woonstad is en dat zij zich steeds meer op hun gemak voelen in hun buurt en wijk. Daaraan dragen zij zelf bij door eigen initiatieven, bijvoorbeeld voor betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en de daarbij behorende onderlinge contacten. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.

Het programma Stedelijke Inrichting omvat diverse aspecten: ruimtelijke ordening, wonen, milieu, buitenruimte, stedenbouw, bouw- en woning- toezicht & -vergunningverlening, en duurzaamheid. Het programma beschrijft de rol die de gemeente speelt in de ontwikkeling van de stad. De gemeente ontwikkelt beleidskaders, zoals de nota Mobiliteit en de Woonvisie 2030, en stedelijke programma’s, zoals Kansrijke Wijken. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmingsplannen.

2,7 %