Algemene middelen

Het programma Algemene Middelen levert een bijdrage aan de wijze waarop het college werkt aan een financieel gezonde gemeente. Het programma Algemene Middelen ziet in dat kader toe op de volgende zaken:

  • een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief;
  • een gedegen beheer van deelnemingen en verbonden partijen;
  • voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken;
  • een gedegen treasury-functie;
  • een weergave van de lastendruk voor Rotterdamse inwoners en ondernemers;
  • een op de markt afgestemde mobiliteit van het gemeentelijk personeel voor een gezonde in- en doorstroom van gemeentelijk personeel.

3,0 %