Raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad aan en controleert het college. In verschillende commissies worden de raadsbesluiten inhoudelijk voorbereid. In de raadsvergaderingen wordt gedebatteerd en gestemd over de besluiten.
In de actualiteitenraad bespreken de raadsleden met elkaar en met het college actualiteiten die in de stad spelen. De vergaderingen van de raad zijn openbaar en via internet te volgen.

Het product 'Raad’ geeft inzicht in de kosten van:

  • de financiële vergoeding van raadsleden;
  • het organiseren en faciliteren van raads- en commissievergaderingen;
  • vergoedingen aan fracties en fractieondersteuners;
  • overige kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken van de raad, waaronder accountantskosten, juridisch advies en het verbeteren van de informatievoorziening aan de raad.

0,1 %