Gebieden

Het product gebieden bestaat uit de middelen voor de gebiedsorganisatie, het participatiebudget van de gebiedscommissies of wijkraden, en uit de vergoedingen voor de leden van de gebiedscommissies of wijkraden.

0,6 %