Stedelijke bereikbaarheid

De gemeente Rotterdam werkt aan een bereikbare en gezonde stad. De nadruk ligt op bevordering van schone manieren van vervoer, zoals de fiets, het openbaar vervoer en de elektrische auto. De gemeente bereikt dit met een mix van regulerende en stimulerende maatregelen. De belangrijkste regulerende maatregel is de invoering van de milieuzone. Stimulerende maatregelen zijn onder meer de uitbreiding van het fietspadennet en het op aanvraag plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s.

0,5 %