Parkeren

Een integraal parkeerbeleid draagt bij aan de hogere eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van leven in de stad, aan de kwaliteit van de openbare ruimte en aan de organisatie van de bereikbaarheid.

1,9 %