Economie

De activiteiten van Economie zijn in hoofdlijnen: Samenwerken met bedrijven, instellingen en ondernemers om diverse doelstellingen op economisch gebied te bereiken. Dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau. Identificatie en versterking van de investeringsbereidheid van en aan ondernemers. Stimulering van innovatie. Aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen. Signalering van belemmeringen voor ondernemers en actieve aanpak daarvan door lobby naar het Rijk, regeldruk vermindering en pilots in de praktijk, waaronder het onderzoeken of winkelgebieden toe kunnen met minder regels. Door subsidieverlening fungeren als opdrachtgever voor Rotterdam Partners, deze opdracht bevat drie ten behoeve van de gemeente uitgevoerde hoofdtaken: marketing, accountmanagement, netwerkondersteuning en (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen. Samen met de andere 23 regio gemeenten wordt er gewerkt aan de Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, wordt ingezet op regionale internationale marketing en acquisitie en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio.

0,7 %