Onderwijshuisvesting

In de periode 2015-2019 investeert de gemeente een totaalbedrag van € 260 mln in schoolgebouwen. Schoolbesturen dienen plannen in voor renovatie of nieuwbouw en de gemeente toetst deze plannen aan de Huisvestingsverordening en het Integraal Huisvestingsplan 2015 – 2019. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen. Belangrijk daarbij zijn leegstandsreductie, het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs en verbeteren van het binnenklimaat op de scholen.

1,8 %