Cultuur

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook is cultuur van groot belang voor de economische positie van de stad in binnen- en buitenland.

Het gemeentebestuur wil in Rotterdam een sterk cultureel klimaat dat optimale omstandigheden biedt voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur valt meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie zijn ook vormen van cultuur.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, collectiebeleid, architectuurbeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.

3,4 %