Sport en Recreatie

Onder Sport en Recreatie vallen de beleidsmatige inzet en de voorzieningen, activiteiten, projecten en subsidies voor sport, recreatie en voor natuur- en milieueducatie (NME).

Aantallen voorzieningen:

  • 15 zwembaden
  • 25 sporthallen
  • 91 gymzalen, waarvan 73 voor buitenschools gebruik
  • 204 sportvelden
  • 8 kinderboerderijen
  • 14 educatieve tuinen
  • 44 scoutingterreinen
  • 58 speeltuinen

2,4 %