Zorg jeugd

Rotterdam is een jeugdige stad met potentie. Belangrijk is dat meer kinderen kansrijk, veilig en gezond opgroeien. Dat betekent: versterken van perspectief en beperken van problematiek. Rotterdam is verantwoordelijk voor goede hulp voor jeugdigen en jeugdgezondheidszorg. Een aantal programma’s ondersteunt deze ambities, waarmee we inzetten op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid.

6,4 %