Zorg volwassenen

Rotterdam investeert in de zorg voor zijn inwoners. De meeste Rotterdammers kunnen zichzelf prima redden. Maar als dat niet lukt, ondersteunt de gemeente degenen die het nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. In het product ‘Zorg voor volwassenen’ is het zorgaanbod vanuit de gemeente opgenomen. Deze zorg kent de volgende onderdelen: ondersteuning van mensen met psychische en psychosociale problemen, en individuele maatwerkvoorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) inclusief maatschappelijke opvang en beschermd wonen, en de aanpak van huiselijk geweld.

10,6 %