Werk

We willen dat zoveel mogelijk werkzoekenden toegang hebben tot betaald werk op de (bij voorkeur reguliere) arbeidsmarkt. De Aanpak Werk levert een bijdrage door het bevorderen van de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt en door het versterken van het werkzoekendenaanbod. De dienstverlening richt zich aan de ene kant op het scheppen van gunstige arbeidsmarktvoorwaarden en het faciliteren van werkgevers. Aan de andere kant richt de dienstverlening zich op ondersteuning van werkzoekende Rotterdammers, waaronder Rotterdammers met een arbeidsbeperking. Ook blijft de gemeente verantwoordelijk voor de arbeidsontwikkeling van huidige wsw’ers, mensen in nieuw beschut, garantiebanen en herplaatsingskandidaten in lage loonschalen.

4,1 %