Inkomen

Het product Inkomen biedt inkomensondersteuning aan Rotterdammers die dit nodig hebben door het verstrekken van uitkeringen, en ontwikkelt beleid voor de Participatiewet en aanverwante wetten. Daarnaast vindt er binnen dit product uitvoering van de aanpak handhaving plaats. Deze aanpak draagt bij aan de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

16,9 %