Maatschappelijke Participatie en Activering

Rotterdammers maken samen de stad. Daarom stimuleert de gemeente de actieve betrokkenheid van bewoners. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar haar of zijn vermogen bijdraagt aan de samenleving. Het doel is om stevig verder te bouwen aan een stad waar mensen elkaar verstaan en waar mensen niet langs elkaar heen leven. Het gaat om een stad waarin mensen elkaar steunen en naar elkaar omkijken, waar mensen over etnische en religieuze grenzen heen respectvol met elkaar omgaan. Het doel is dat alle inwoners van Rotterdam zich veilig, thuis, gerespecteerd en erkend voelen.

0,8 %