Armoedebestrijding

De kern van het bestrijden van de armoede is het bieden van inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen. De kern van het schulddienstverleningsbeleid is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.
Armoedebestrijding bestaat uit het verlenen van bijzondere bijstand: zowel de individuele vergoedingen van daadwerkelijk gemaakte kosten, als collectieve inkomensondersteuning (bijvoorbeeld het AOW- en Jeugdtegoed).
Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid waardoor schulden worden voorkomen.

2,1 %