Reiniging

Het product Reiniging behelst beheer, regie en uitvoering van de reiniging van de stad.
De gemeente bepaalt het schoonniveau op een schaal van 1 tot 5 en doet dit aan de hand van de volgende vijf onderdelen: hoeveelheid zwerfvuil, uitwerpselen, graffiti, tijdige lediging van prullenbakken en hoeveelheid onkruid op straat.
Het gemiddelde schoonniveau van 66 Rotterdamse CBS-buurten op de vijf onderdelen is in 2017 een 4 of hoger. Deze score is gebaseerd op de Rotterdamse schouwmethodiek.

1,6 %