Riolen en gemalen

Het product Riolen en Gemalen heeft betrekking op de afvoer van afvalwater, hemelwater en grondwater. Onder het product Riolen en Gemalen vallen de subproducten assetmanagement, onderzoek, ontwikkeling en bijdragen, gemalen, kolken en lijngoten, persleidingen en riolen en drainage.

1,6 %