Water en Groen

Het product Water en Groen gaat over het op orde houden van de stad. Onder het product Water en Groen vallen de subproducten Groen, Water, Speel, Begraafplaatsen en Crematorium, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam en Leidingenbureau en Beheer Ondergrond.

1,7 %