Vergunningen en toezicht

De gemeente Rotterdam bewaakt de kwaliteit van de te bouwen en gebouwde omgeving in Rotterdam. Het gaat om de gebouwen zelf en het gebruik ervan en het stimuleren en ondersteunen van een zorgvuldige omgang met monumenten en met cultuurhistorisch erfgoed in het algemeen. Daarmee levert de gemeente een bijdrage aan een veilige, mooie, gezonde en leefbare stad.

1,0 %