Duurzaam

Bij dit product gaat het om de uitvoering en ondersteuning van activiteiten voor een betere luchtkwaliteit, vergroening, waterveiligheid en veerkracht, energiebesparing, duurzame energieopwekking en duurzame versterking van de economie. Bij het laatste gaat het onder andere om inzet op Clean Tech en circulaire economie. Hiertoe heeft het college het programma Duurzaam 2015-2018 vastgesteld.

0,3 %