Ruimte en wonen

Met het product Ruimte en Wonen wordt op diverse manieren aan de toekomst van Rotterdam gewerkt. Dit gebeurt op drie schaalniveaus: gebieds-, stedelijke en regionale ontwikkelingen
Het product omvat onder andere:

  • Gebiedsvisies;
  • Inrichtingsplannen;
  • Bestemmingsplannen;
  • Nota’s van uitgangspunten en bouwplanbegeleiding;
  • Beleidsontwikkeling en coördinatie van stedelijke programma’s bij wonen, ruimtelijke ordening en inrichting buitenruimte;
  • Ontwikkeling en organisatie van regionale plannen en samenwerking;
  • Formulering van gemeentelijke inzet in overleggen met hogere overheden;
  • Ontwikkeling van een integrale lange termijn blik op de toekomst van de stad.

0,7 %