Milieu

Vanuit de disciplines lucht, geluid, bodem en externe veiligheid richt de gemeente zich met het product Milieu op een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. De gemeentelijke inzet voor het milieu vindt plaats in samenhang met de gehele ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van de stad.

1,0 %