Gebiedsontwikkeling

De gemeente stimuleert de ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen in de stad. De gemeente doet dat om de stad sterk en levendig te maken, een stad waarin het goed leven is en waar mensen hun ambitie kunnen waarmaken. Hierbij is vooral de markt aan zet. De gemeente maakt helder wat de mogelijkheden in Rotterdam zijn. Ook ondersteunt zij ontwikkelingen in de stad door kennis in te brengen en de juiste randvoorwaarden te scheppen. Daarnaast neemt de gemeente initiatief waar dit sociaal-maatschappelijk gewenst is. De focus ligt op de binnenstad, Stadshavens en Rotterdam-Zuid.

1,9 %