Grondzaken

De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van en financiële sturing op ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Op basis van ontwikkelingen in de markt stuurt de gemeente op een optimale mix van kwaliteit, financiën, contractuele verplichtingen en markttechnische aspecten. Zo wil de gemeente de stad aantrekkelijker maken om te wonen, werken en verblijven.

2,2 %