Erfpacht

Erfpacht is ooit ingevoerd bij de uitgifte van grond om sturing te geven aan het gebruik van de grond en de prijsontwikkelingen van de grond aan de gemeenschap te laten toevloeien. In 2002 heeft de gemeenteraad besloten grond voortaan in eigendom te leveren of, in sommige gevallen, in eeuwigdurende erfpacht.

0,3 %