Financiering

Onder de financieringsfunctie vallen alle activiteiten die voorzien in de vermogensbehoefte van de gemeente. Dit omvat het lenen van geld en het uitzetten van tijdelijk overtollig geld. Daarnaast valt t hieronder de beheersing van de financiële risico’s die gepaard gaan met de geldstromen, de financiële posities en de vermogenswaarden. Het financieringsbeleid is erop gericht de rentekosten te beheersen en zo mogelijk te verlagen en de daarmee samenhangende risico’s te beperken.

-0,4 %