Lening- en garantieverstrekking

Gemeenten mogen uitsluitend geldleningen uitzetten en garanties verlenen voor behartiging van de publieke taak. Een publieke taak is een taak die de gemeente uitvoert die noodzakelijk is om een maatschappelijk belang te realiseren. De gemeenteraad bepaalt wat tot de publieke taak behoort. Bij het verstrekken van geldleningen en garanties is een voldoende motivering van de overwegingen vereist, zodat de gemeenteraad en de toezichthouder dit kunnen toetsen. Overwegingen voor de raad hierbij zijn of een activiteit direct of indirect van belang is voor (een substantieel deel van) de eigen inwoners en of de gemeente de geëigende overheidspartij is om deze activiteiten te steunen.

0,3 %