Concernhuisvesting

Het Product Concernhuisvesting is opgezet om een efficiënte en duurzame huisvesting te realiseren voor de gemeentelijke medewerkers. In 2017 breekt de volgende fase aan. Via het samenbrengen van Beveiliging gemeentelijke gebouwen, Facilitair en delen van het programma concernhuisvesting ontstaat een integrale afdeling Concernhuisvesting. Daarnaast wordt, op grond van de eerste ervaringen met het flex-concept en het huisvestingsconcept, de doorontwikkeling ter hand genomen. Daarbij staan de medewerker en de werkplek centraal, met focus op een goede dienstverlening aan de Rotterdammer en aansluitend bij modern werkgeverschap.
De verdere groei van de organisatie door decentralisaties, veranderende taken en het aantrekken van de economie sinds de invoering van het programma concernhuisvesting leidt tot een toename van de kosten.

2,0 %