Raadsbehandeling

Op 1 en 2 november 2017 is de begroting 2018 besproken in de verschillende raadscommissies. Vervolgens zijn op 9 november 2017 de algemene beschouwingen over de begroting 2018 gehouden in de gemeenteraad. Op 14 november 2017 is de begroting 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.