Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verkeer en Vervoer

Oorspronkelijke begroting

-13.981

-13.059

-10.167

-9.127

-9.127

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

-192

-342

-341

-341

-341

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

8.731

2.948

3.339

3.424

2.949

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

1.560

1.513

522

955

1.085

Totaal bijgestelde begroting

-3.882

-8.940

-6.647

-5.089

-5.435

Bijstellingen programma (x1000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Verkeer en Vervoer

Reserves

0

0

0

0

0

Technische Wijzigingen

1.560

1.513

522

955

1.085

Totaal

1.560

1.513

522

955

1.085

Toelichting reserves ( € 0 )

Bij de producten binnen dit programma is een toelichting per reserve opgenomen. Wijzigingen worden voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de meerjarenbegroting.

Toelichting technische wijzigingen (van € 1,6 mln tot € 1,1 mln )

De technische wijzigingen hebben betrekking op aanpassingen van rente, loonkosten problematiek, cluster specifieke overhead en diverse kleine technische wijzigingen.