Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De gemeente heeft de taak om in nauwe samenwerking met Politie en het Openbaar Ministerie, de bewoners en ondernemers van Rotterdam de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de Rotterdamse buurten te vergroten. De gemeente en haar partners zetten daarom in op onder meer de volgende thema's:

 • De basisveiligheid moet op orde zijn, daartoe zijn afspraken gemaakt met politie, het Openbaar Ministerie en de RET.
 • Aanpak wijkveiligheid, het college zet o.a. met de mobiele toezichtspost in op meer toezicht en handhaving, betere zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de handhavers een schone en hele buitenruimte. Samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, speciale aandacht voor senioren en vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheden van de Rotterdammer zijn leidend in deze aanpak.
 • Tegengaan woonoverlast. Iedere Rotterdammer moet zich prettig en veilig voelen in zijn of haar woonomgeving.
 • Intensivering van de aanpak radicalisering en antiterreurmaatregelen..
 • Aanpak van asociaal en agressief verkeersgedrag.
 • Vermindering van het aantal overvallen, woninginbraken en straatroven (High Impact Crimes).
 • Aanpak van de criminaliteit die de samenleving ondermijnt, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel en witwassen. Ondermijning treedt op waar boven-en onderwereld verstrikt raken. De overheid maakt de veelal onzichtbare ondermijning zichtbaar en pakt deze aan.
 • Levendige stad, met oog voor veiligheid van evenementen en voorkomen van overlast bij de horeca.
 • Crisisbeheersing, rampenbestrijding.
 • Het controleren van naleving van regels voor drank en horeca, taxi’s en parkeren.
 • Het tegengaan van milieuovertredingen en milieuvervuiling door afval, asbest en overige dumpingen. Gastheerschap jegens bewoners en bezoekers.

.
#Veilig010 loopt tot het jaar 2018. In 2017 gaat de gemeente met betrokkenen in gesprek om te komen tot een nieuw veiligheidsprogramma en een nieuw Rotterdams verhaal over veiligheid. Een aanpak op maat, die recht doet aan de ontwikkelingen in de samenleving en in de stad, aan de verschillen tussen wijken en aan de verschillen in zorgen en problemen die Rotterdammers ervaren. Veiligheid is en blijft de komende jaren een topprioriteit. Met de hulp en betrokkenheid van veel bewoners, ondernemers en professionals met hart voor Rotterdam blijft het college werken aan een veilige, aantrekkelijke en weerbare stad. In het voorjaar van 2018 wordt het nieuwe veiligheidsprogramma Veilig@Rotterdam gepresenteerd.

Indicatoren

Samen met de partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en het versterken daar waar dat nodig is. De ambities van het college zijn dat Rotterdam alleen nog maar veilige wijken kent en dat bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich nog veiliger voelen.
Deze ambities heeft het college vertaald in targets die aan het eind van deze collegeperiode gerealiseerd moeten zijn. De targets zijn:

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Prognose
2017

2018

Naam monitor

College-doelstelling

Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100;

mijlpaal

100

>
100

nvt

veiligheidsindex

realisatie

nvt

College-doelstelling

De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.

mijlpaal

35 wijken: 88

>88

nvt

veiligheidsindex

realisatie

nvt

College-doelstelling

De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheids-index binnen het wijkprofiel zien.

mijlpaal

Hillesluis: 73
Afrikaanderwijk:
80
Tarwewijk: 81
Bloemhof: 82
Tussendijken: 85

Hillesluis: 78
Afrikaanderwijk:
85
Tarwewijk: 86
Bloemhof: 87
Tussendijken: 90

nvt

veiligheidsindex

realisatie

nvt

Toelichting indicatoren
 • Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100.
 • De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.
 • De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien.

Het wijkprofiel wordt om het jaar gemeten. In januari 2018 zal het nieuwe wijkprofiel verschijnen.

In de meest kwetsbare wijken zet het college de stadsmariniers in en organiseert het college Stuurgroepen Veilig in de Wijk waar burgemeester, wethouder veiligheid, politiechef en de hoofdofficier van justitie met bewoners en ondernemers afspraken hebben gemaakt over de aanpak van veiligheidsproblemen:

 • In Tussendijken hanteert het college een intensieve integrale aanpak door een mix van maatregelen om de sociale-, fysieke- en veiligheidsproblematiek aan te pakken.
 • In de wijken op Rotterdam Zuid zet het college, naast het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, stadsmariniers in.