Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De gemeente Rotterdam werkt aan een bereikbare en gezonde stad. Dit betekent dat Rotterdam de groei in vervoersbewegingen duurzaam wil realiseren. De prioriteiten zijn gerangschikt onder de producten:

  • Stedelijke bereikbaarheid;

Het product Stedelijke Bereikbaarheid richt zich op het versterken van de bereikbaarheid van Rotterdam, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.

  • Duurzame mobiliteit;

Het product Duurzame Mobiliteit richt zich op de bevordering van schone manieren van vervoer, zoals het openbaar vervoer, de fiets en de elektrische auto. Het product richt zich tevens op verkeersveiligheid.

  • Parkeren.

Het product Parkeren is er de komende jaren op gericht om de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in parkeergarages en P+R-voorzieningen zo goed mogelijk te benutten, door een beweging te maken van parkeren op straat naar parkeren in garages en op P+R-voorzieningen.

Indicatoren

Indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie
2016

Prognose 2017

2018

Naam monitor

Collegetarget: Meer Duurzaam Vervoer

Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% laten stijgen. (Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van- en naar de binnenstad.

Mijlpaal

10% per 1/10/2017

Realisatie

42.455

44.183

+4,1%

46.564

+10%

N.v.t.

Collegetarget: Meer Duurzaam Vervoer

Verplaatsingen van- en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% doen stijgen. (In- en uitstappers op weekdag per kwartaal op haltes in de binnenstad

Mijlpaal

2% per 1/10/2017

Realisatie

190.530

205.950

+8,1%

208.846

+9,6%

N.v.t.

BBV indicator

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Mijlpaal

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

VeiligheidNL

Realisatie (incl. peildatum)

7%

8% (2015, recentere gegevens niet beschikbaar)

Recente gegevens niet beschikbaar

BBV indicator

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

6%

5% (2015, recentere gegevens niet beschikbaar

Recente gegevens niet beschikbaar

VeiligheidNL

Toelichting indicatoren

De collegetarget is om meer duurzaam vervoer van en naar het centrum te realiseren. Voor de fiets moet dit na het 3e kwartaal van 2017 ten minste 10% meer zijn dan in het 3e kwartaal van 2014. Voor het OV moet de groei in dezelfde periode 2% zijn.

Op dit moment zijn de realisatiecijfers voor fiets en OV tot en met het 2e kwartaal 2017 bekend.
De verwachting is dat de groei bij fiets zich doorzet in het 3e kwartaal en dat de target van 10% gehaald gaat worden. Bij OV zijn slechts cijfers beschikbaar vanaf het 3e kwartaal 2014 bekend. Bij OV is de verwachting dat het gemiddelde van de procentuele ontwikkelingen tussen het 2e en 3e kwartaal van de afgelopen twee jaren vergelijkbaar is met het OV cijfer voor 2017. Dit levert een verwachte eindprognose op van 9,6% voor OV. De OV-target is met de huidige 8,1% al ruimschoots gehaald. De realisatiecijfers voor het 3e kwartaal 2017 worden in oktober 2017 bekend. Dan is definitief zeker of de collegetargets wel of niet gehaald zijn.