Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De gemeente Rotterdam werkt aan een stad waar bewoners zich steeds meer op hun gemak voelen en willen blijven wonen, een stad waar zowel grote investeerders als mensen met kleinschalige ideeën investeren in de ontwikkeling van de stad.

In het Collegeprogramma Rotterdam 2014-2018 heeft het college onder andere de volgende collegetarget geformuleerd:

  • Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum.

De daarbij behorende indicator is:

  • In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen met 10%.
Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2016

Prognose
2017

2018

Naam monitor

Collegetarget: Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen van 6,8% naar 7,5%.

Mijlpaal

6,8%

7,3%

7,5%

nvt

Realisatie

1/1/2014

1/1/2017

1/7/2017

Aantal bewoonde woningen

38.664

39.284

Aantal kansrijke gezinnen

2.627

3.146

Gemiddeld aandeel

6,8%

8,0%

8,2%

Toelichting indicatoren

In negen wijken zet de gemeente in op het aantrekkelijker maken van deze wijken voor kansrijke gezinnen. Een kansrijk gezin is een huishouden met één of meer thuiswonende kinderen tot 18 jaar, met een woning met een WOZ-waarde vanaf € 160.000 en een inkomen uit arbeid.
Dit gebeurt door initiatieven op het gebied van wonen, woonomgeving en voorzieningen voor gezinnen te faciliteren en te stimuleren. De gemeente werkt hierbij nauw samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en bewoners.

Voortgang

Voor de target zijn tussentijdse mijlpalen benoemd, steeds per 1 januari van ieder jaar. De actuele stand is dan in de loop van het tweede kwartaal te bepalen. Dat is relatief laat. Dat komt doordat de definitieve cijfers over bevolking en woningvoorraad niet eerder beschikbaar zijn. Zodoende is op het moment van schrijven de stand per 1 januari 2017 bekend.
Zowel het aantal als het aandeel kansrijke gezinnen in de negen kansrijke wijken is in 2016 gestegen. De stijging is nog sneller gegaan dan het jaar daarvoor. De meting per 1 januari 2017 bedraagt 8,0%, waarmee de target boven de verwachte mijlpaal scoort en ook al boven de beoogde eindwaarde. De verwachte eindwaarde per 1 juli 2017 is 8,2%.