Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
 • Verdere uitvoering van de doorontwikkeling van de organisatie op de bedrijfsvoeringsdomeinen en realisering van de besparingsopdracht.
 • Verbetering van bestuurlijke besluitvorming.
 • Vermindering van de regeldruk
 • Uitvoeringsagenda HR, onder andere gesprekscyclus, flexibilisering arbeid en verjonging.
 • Aanpak ziekteverzuim
 • Ontwikkeling van de informatievoorziening (‘Basis Gezond’, inclusief informatiebeveiliging, en ‘Innovatie’).
 • Uitvoering van het Meerjarig Verbeterplan (MVP) m.b.t. de bedrijfsvoering.
 • Kwartiermaken om te komen tot de nieuwe concerhuisvestingsorganisatie.
 • Doorontwikkeling van HNW010 en het huisvestingsconcept, op basis van de noodzaak voor de gebruiker en binnen de financiële mogelijkheden. Hierbij rekening houdend met de uitkomsten van het onderzoek dat de 2e helft 2017 wordt uitgevoerd naar HNW010.
 • Sterke intensivering van de samenwerking met de gebruikers van de huisvesting.
 • Doorontwikkeling van de fysieke beveiliging van de concernhuisvestingsplannen, volgens het plan en adviezen van de concern beveiligingsambtenaar (CBA).
 • Aanbesteding van verzekeringen.
Toelichting prioriteiten

De bedrijfsvoering is ondersteunend aan het primaire proces. Inzet is het werk voor de stad zo optimaal mogelijk te kunnen verrichten. De verbinding tussen het primaire proces in de clusters en de bedrijfsvoering is daarbij cruciaal. Dit gebeurt onder andere door het samenbrengen van de kaderstellende, beleidsmatige en uitvoerende taken van de bedrijfsvoering en- dedicated- te werken, met kennis van het primaire proces.