Ontwikkelingen

  • Mensen worden ouder en leven langer. De groei is het sterkst in de groep 75+. Deze ontwikkeling heeft invloed op de toekomstige zorgvraag. Zo neemt onder meer de behoefte aan informele zorg toe. Dit staat in relatie tot het grotere beroep dat de overheid doet op de zelfredzaamheid van burgers.

Naast de toenemende zorgvraag staat een potentieel grotere groep van vitale ouderen die informele ondersteuning zou kunnen geven.

  • In de ondersteuning van mensen probeert de gemeente tijdig in te zetten met lichte vormen van ondersteuning, zodat zwaardere zorg uitgesteld kan worden. Bijvoorbeeld door het realiseren van vormen van preventieve dagbesteding.
  • Door  de nieuwe Wet taaleis levert de gemeente sinds 2016 een extra inspanning om van de gehele doelgroep (ruim 20.000 werkzoekenden) het taalniveau vast te stellen en de Wet uit te voeren. Uiterlijk 31 december 2018 moet van het volledige zittend bestand duidelijk zijn of werkzoekenden wel of niet aan de Wet taaleis voldoen.
  • In 2017 is de Wet inburgering aangepast. Onderdeel van deze aanpassing is de participatieverklaring als verplicht onderdeel van de wet. Het Rijk belegt de uitvoering van de wetsaanpassing bij de gemeenten. Dit betekent een nieuwe verantwoordelijkheid voor de gemeente.