Ontwikkelingen

Wmo-verdeelmodel BW, indexering

Rijk en gemeenten zijn overeen gekomen dat ze met ingang van 2020 een nieuw verdeelmodel hanteren voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit nieuwe verdeelmodel kan grote gevolgen hebben voor Rotterdam en ook voor andere grote steden. Rotterdam is hierover met het Rijk en met VNG in gesprek.

Effect van andere wettelijke kaders op de Wmo

De zorg aan volwassenen maakt voor sommige Rotterdammers onderdeel uit van een breder palet aan ondersteuning. Dat gebeurt vanuit het gemeentelijke domein, maar vaak ook vanuit landelijk geregelde zorg. Een merkbaar effect van de decentralisaties is dat Rotterdammers vaker te maken hebben met zwaardere problematiek in de thuissituatie.

Dat betekent in 2018 het waarborgen van een adequaat zorgaanbod voor alle relevante doelgroepen, maar zeker ook het opzoeken van de samenwerking in de zorgketens. Rotterdam blijft hierover in gesprek met verzekeraars en de zorginstellingen. Het gesprek tussen gemeente en Rijk richt zich onder meer op het verkrijgen van voldoende middelen voor een toenemende zorgvraag.

Verzelfstandiging van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Per 1 januari 2018 is Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond als zelfstandige stichting gekoppeld aan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Daarmee komt er een einde aan het samenwerkingsverband tussen de GGD Rotterdam-Rijnmond, Minters en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.