Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen
  • De vijf grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en NOC*NSF werken samen aan de Kracht van Sportevenementen. Door krachten te bundelen en kennis te delen maken de samenwerkende partners de economische en maatschappelijke invloed van sportevenementen beter zichtbaar.
  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) hebben de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvelden onderzocht. Beide instituten concludeerden dat deze risico’s zeer klein zijn. Niettemin blijven ouders van jonge kinderen zorgen houden. Daarom heeft het college besloten het rubbergranulaat in fasen te vervangen door een ander materiaal.
  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de landelijke fondsen voor cultuur, de grote steden en de culturele sector onderzoeken de invoering van een herzien stelsel voor bekostiging van de culturele sector per 2021. De gesprekken over de stelselherziening gaan in 2018 onverminderd voort en het college zal de gemeenteraad daarover geregeld informeren.
Interne ontwikkelingen
  • Om meer Rotterdammers te laten sporten moet de capaciteit van sportvoorzieningen nu en in de toekomst aansluiten op de vraag. Om dat te bereiken neemt de gemeente maatregelen om sportvoorzieningen intensiever te laten gebruiken. Voor de langere termijn zijn plannen gemaakt om zwembaden intensiever te gebruiken. Er volgen plannen voor de binnensport- en buitensportvoorzieningen. Daarnaast zet het college met Citylab010, urban sports en het subsidiebudget voor sportinitiatieven in op een beweegvriendelijke buitenruimte en stimulering van initiatieven op het gebied van sport en bewegen.
  • Samen met de culturele instellingen werkt het gemeentebestuur aan nieuwe vormen van publieksbenadering. Deze benadering moet ertoe leiden dat bredere groepen van de bevolking enthousiast raken over deelname aan kunst en cultuur. Het doel is dat er in 2020 aantoonbaar sprake is van een groter en breder publieksbereik.
  • In 2017 is onderzoek gedaan naar de effectiviteit en efficiëntie van het huidige cultuureducatieaanbod. De adviezen uit dit onderzoek voert de gemeente vanaf 2018 in. Het doel is dat nog tijdens de cultuurplanperiode 2017-2020 het rendement van cultuureducatie en de bijdrage aan de onderwijsontwikkelingen vergroot kan worden.
  • Het college heeft met de culturele instellingen en Rotterdam Partners in 2017 een gezamenlijke visie en agenda ontwikkeld voor de nationale en internationale profilering van de stad en de culturele sector. De internationale betekenis van de culturele sector is belangrijk voor de sector zelf, maar ook voor aantrekkelijkheid van de stad, voor bedrijven en bezoekers uit binnen- en buitenland.