Verbonden partijen

Gemeentelijke deelname aan derde partijen is een manier om het publiek belang te dienen of een bepaalde publieke taak te doen uitvoeren. Als de gemeente bestuurlijke zeggenschap heeft én een financieel belang bij een bepaalde privaatrechtelijk of publiekrechtelijke rechtspersoon, dan is sprake van een zogeheten verbonden partij.

Vennootschappen
Te continueren vennootschappen

N.v.t.

Nieuw op te richten vennootschappen

N.v.t.

Te beëindigen vennootschappen

N.v.t.

Stichtingen
Te continueren stichtingen

N.v.t.

Nieuw op te richten stichtingen

N.v.t.

Te beëindigen stichtingen

N.v.t.

Verenigingen
Te continueren verenigingen

N.v.t.

Nieuw op te richten verenigingen

N.v.t.

Te beëindigen verenigingen

N.v.t.

Gemeenschappelijke regelingen
Te continueren gemeenschappelijke regelingen

N.v.t.

Nieuw op te richten gemeenschappelijke regelingen

N.v.t.

Te beëindigen gemeenschappelijke regelingen

N.v.t.