Partners

VNG
VDP (Vereniging Directeuren Publieksdiensten)
Ministerie van BZK

NVVB (Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken)
KVAN (Koninklijke Vereniging voor Archivarissen in Nederland)
Landelijke en regionale archiefinstellingen