Partners

Stichting Rotterdam Sportsupport

Stichting Rotterdam Topsport

Stichting Sportfondsen Rotterdam

Diergaarde Blijdorp

De Dierenbescherming

Stichting Dierenopvang Rijnmond

Speeltuinorganisaties (waaronder VeRs en de NUSO)

Rijksoverheid: Ministeries OCW, Buitenlandse Zaken. Economische Zaken en VWS, Rijksfondsesn voor Cultuur (zoals Fonds Podiumkunsten, Mondriaanfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds Cultuurparticipatie)

NOC-NSF

Raad voor Cultuur

Stichting Rotterdam Festivals

Stichting Bibliotheek Rotterdam

Meerjarig gesubsidieerde Rotterdamse cultuurinstellingen in Cultuurplan 2017-2020 (circa 90, waaronder organisaties als Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Theater Rotterdam, Maas Theater en Dans en Witte de With Centre for Contemporary Art)

Particuliere fondsen (zoals Stichting Bevordering Volkskracht, De Verre Bergen, Droom en Daad, Erasmusstichting, VSB-Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds)

Kunstvakopleidingen Willem de Koning Academie en Codarts

Creative Commission Rotterdam  

Erasmus Universiteit Rotterdam

Gebiedscommissies