Partners

Burgers

Ondernemers

Gemeentelijke organisaties

Mede-overheden

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Personeel

Verbonden partijen

Financiële instellingen (zoals banken, pensioenfonds, verzekeraars)

Overige geldverstrekkende instellingen

Geldnemers