Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

College

Oorspronkelijke begroting

-4.170

-4.170

-4.170

-4.170

-4.170

Wijzigingen BBV-omissie 2017

0

0

0

0

0

Wijzigingen Omissieregeling 2017

0

0

0

0

0

Bijstellingen voorjaarsnota 2017-2021

300

-65

-65

-65

-65

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2018-2021 incl. 2e herziening 2017)

300

0

0

0

0

Totaal bijgestelde begroting

-3.570

-4.236

-4.236

-4.236

-4.236

Bijstellingen product (x 1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

College

Ramingsbijstellingen

367

371

375

380

385

Boekingen pensieonvoorzieningen

367

371

375

380

385

Technische Wijzigingen

-67

-371

-375

-380

-385

Boekingen pensioenvoorzieningen

-67

-371

-375

-380

-385

Totaal

300

0

0

0

0

Toelichting ramingsbijstellingen
Boekingen pensioenvoorzieningen ( van € 367 tot € 385)

Wegens een verwachte onderbesteding op personeelslasten en wachtgeldbetalingen wordt voorgesteld eenmalig budget (€ 300) in te leveren. Doordat er sprake is van apparaatskosten valt een deel van dit effect onder technische wijzigingen.

Toelichting technische wijzigingen
Boekingen pensioenvoorzieningen ( van - € 67 tot - € 385)

Wegens een verwachte onderbesteding op personeelslasten en wachtgeldbetalingen wordt voorgesteld eenmalig budget (€ 300) in te leveren. Doordat er sprake is van apparaatskosten valt een deel van dit effect onder technische wijzigingen.